Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Số ký hiệu: QCVN 03:2012/BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành:

Trích yếu:

File đính kèm

Liên kết với chúng tôi