Quan Hệ Cổ Đông

Sắp xếp theo

[30-03-2020] Báo cáo tài chính tổng hợp 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp 2019

[16-03-2020] Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến...

Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập...

[14-02-2020] UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC 2019

UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC 2019

[30-01-2020] Giải trình chênh lệch LNST Quý IV...

Giải trình chênh lệch LNST Quý IV năm 2019

[30-01-2020] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV...

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019

[30-01-2020] Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý...

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý IV năm 2019

Liên kết với chúng tôi