[15-04-2020] Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101311315)

 

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings                   

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30’, thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 – VP Phục Hưng Holdings – Tầng 5 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.  

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

  • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theoDanh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V561/2020-PHC/VSD-ĐK ngày 06/04/2020
  • Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm)

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 24/04/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ.Tố Hữu - P.Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Nguyễn Thanh Huyền, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 090.611.8484, Fax: 024.666.46.521).

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:

  • Thư mời họp;
  • Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

   

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

    CHỦ TỊCH
    (đã ký)
     
    CAO TÙNG LÂM

 

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Nội dung chương trình 

3. Đăng ký tham dự & Ủy quyền

4. Quy chế Đại hội

5. Báo cáo của Ban Điều hành tại ĐHĐCĐ

6. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ

8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 và thù lao năm 2020

11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

12. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

13. Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị

14. Thẻ Biểu quyết

 

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi