Năm 2022:
- Top 10 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022;
- Bằng khen Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam "Đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2016 – 2022)".
Năm 2021:
- Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín năm 2021;
- Giấy khen Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021”;
- Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings - Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021”.
Năm 2020:
- Huân chương Lao động Hạng Nhì giai đoạn 2016-2020;
- Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín năm 2020;
- Top 5 Nhà thầu Xây dựng Bất động sản tốt nhất 2020;
- Bàn tay vàng Xây dựng Việt Nam 2020;
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020;
- Dự án Florence Mỹ Đình – Hà Nội lọt top Dự Án Đáng Sống Nhất 2020;
- Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam công nhận Công đoàn công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;
- Đảng bộ Quận Cầu Giấy tặng Giấy khen chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2012-2020”
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2020”;
- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong tổ chức thực hiện công trình Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Đống Đa là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).
Năm 2019:
- Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2019;
- Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng lần thứ 3 – 2019;
- Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam;
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam;
- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam;
- Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội tặng Giấy khen “Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2019”;
- Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy tặng Giấy khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings là “Doanh nghiệp tiêu biểu quận Cầu Giấy năm 2019” ;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết số 09 – NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2012 - 2020”;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen ‘Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings: Có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”.
Năm 2018:
- Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín;
- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam;
- Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam;
- Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam;
- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng “Cúp Thăng Long năm 2018” cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy tặng Giấy khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quận Cầu Giấy năm 2018”;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018”;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen ‘Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới giai đoạn 2013 - 2018”.
Năm 2017:
- Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín;
- Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất;
- 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- Bộ Xây dựng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2017;
- Bộ Xây dựng tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017”;
- Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tặng Giấy khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 – 01/9/2017)” 
- Giấy khen “Đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế năm 2017”;
- Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen ‘Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017”;
- Đảng bộ quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2017”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017”.
Năm 2016:
- Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016”;
- Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội tặng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2016;
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam”;
- Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016”;
- Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy”; 
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2016”.
Năm 2015:
- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015”;
- Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015”;
- Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững 2015 do Tạp chí Văn hóa Doanh nhân bình chọn”;
- Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2015”.
Năm 2014:
- Top 10 “Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam” do Báo Thương hiệu và Công luận bình chọn;
Năm 2013:
- Bộ Xây dựng tặng Bằng khen cho tập thể Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2013 góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2013”.
Năm 2012:
- Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2012”;
- Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam tặng Bằng khen ‘‘Đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động của Hiệp hội năm 2012”;
- Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tặng Bằng khen ‘‘Hội viên hiệp hội BĐS Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của hiệp hội”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2012”.
Năm 2011:
- Top 100 giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011”;
- Giám đốc Công an TP. Hà Nội tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011”;
- Bộ Công thương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam năm 2011”;
- Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2011”.
Năm 2010:
- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba “Đã có thành tích xuất sắc công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2010”;
- Bộ Công Thương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công thương năm 2010”;
- Top 200 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2010 số 28/QĐ-TWH ngày 31/8/2010;
- Tổng cục An Ninh II tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2010;
- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2010”;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ “Thi đua Xây dựng dây chuyền mới Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn” năm 2010.
Năm 2008:
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể CBNV đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2008.
Năm 2005:
- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc”.
Năm 2004:
- Bộ Xây dựng công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
Năm 2003:
- Bộ Xây dựng tặng Bằng khen "Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Phục Hưng Constrexim thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2003" (Theo Quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 13/1/2004).

Liên kết với chúng tôi