Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi