CUNG CẤP & THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC CÔNG TRÌNH DIC COOPMART – KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH – THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Ngày 17 tháng 6 năm 2008  tại Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng đã ký kết Hợp đồng thi công xây dựng số 15/HĐ-DIC Corp-BQLĐT

Ngày 17/6/2008  tại Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng đã ký kết Hợp đồng thi công xây dựng số 15/HĐ-DIC Corp-BQLĐT về việc cung cấp và thi công cáp dự ứng lực Công trình DIC COOPMART - khu trung tâm Chí Linh - thành phố Vũng Tàu. 
 

Địa điểm thi công công trình: Công trình DIC COOPMART - khu trung tâm Chí Linh - thành phố Vũng Tàu.
 

Giá trị Hợp đồng: 3.120.981.428 
 

Tiến độ thi công: 03 tháng (tính cả thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

Quy mô công trình: Thi công cáp dự ứng lực sàn loại không bám dính.

+ Số sàn: 03.
+ Diện tích sàn: 1860 m2.
+ Khối lượng cáp: 65 tấn.      

Dự kiến vào trung tuần tháng 9/2008 Công ty CP ĐT XD và XNK Phục Hưng sẽ hoàn thành hạng mục công trình.
 

Ban biên tập

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi