Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy.Yêu cầu kĩ thuật

Số ký hiệu: TCVN 5040:1990

Cơ quan ban hành:

Ngày ban hành:

Trích yếu:

File đính kèm

Liên kết với chúng tôi