Phóng sự: Kinh tế Việt Nam 2020 & Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp

Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch HĐQT Phục Hưng Holdings chia sẻ trong Phóng sự: Kinh tế Việt Nam 2020 & Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi