1. Mô hình tổ chức:

2. Ban Lãnh Đạo Công Ty:

2.1 Hội đồng quản trị :

1. Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Ông Trần Huy Tưởng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

3. Ông Trần Hồng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

4. Ông Đỗ Nguyên An - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Nguyễn Công Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Phi - Trưởng ban

2.2 Ban Tổng Giám đốc:

1. Ông Trần Hồng Phúc - Tổng Giám đốc

2. Ông Trần Thắng Lợi - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Lê Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

6. Bà Ngô Minh Nguyệt - Kế toán trưởng

6. Ông Nguyễn Ngọc Đường - Giám đốc khối Cơ Điện

2.3 Các Công ty con, Công ty liên kết :

1. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ĐTKD An Phú Hưng: Ông Trần Huy Tưởng

2. Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Ông Nguyễn Ngọc Đường

3. Giám Đốc Công ty TNHH MTV quản lý Thiết bị xây dựng Phục Hưng: Ông Nguyễn Trung Vương

4. Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chính TGĐ

5. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư PHK: Ông Nguyễn Hoàng Anh

6. Giám đốc Công ty cổ phần ĐT&XD Phục Hưng 7: Ông Lưu Văn Lạc.

7. Đại diện Văn phòng đại diện miền nam: Ông Đặng Trọng Đức.

8. Công ty CP Phú Lâm - Ông Hoàng Văn Đào GĐ

Liên kết với chúng tôi