Lễ phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng 2022

Thực hiện Chương trình Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2022, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã phát động tháng hành động về ATVSLĐ ngành xây dựng năm 2022 với chủ đề Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19.

Báo cáo cho thấy giai đoạn trước năm 2015, số vụ tai nạn lao động trong thi công xây dựng luôn chiếm trên 30% số vụ tai nạn lao động trên cả nước. Đến năm 2021, tỉ lệ này đã giảm chỉ còn chưa đến 10% tổng số vụ tai nạn lao động chết người so với các ngành nghề khác. Kết quả trên cho thấy công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng ngày càng được các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng quan tâm, tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả. Năm 2022, ngành Xây dựng sẽ hoàn thiện rà soát, đánh giá các công việc nguy hiểm, như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, để đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa vào danh mục theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm tỉ lệ xảy ra các sự cố mất an toàn lao động trên các công trình xây dựng xuống dưới 5%.

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi