Năm 2020

- Nằm trong tốp 2 nhà thầu xây dựng- Bất động sản tốt nhất Việt Nam.

Năm 2019

- Top 10 Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng lần thứ 3

- Xếp thứ 5 nhà thầu uy tín nhất (theo VNR)

- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớp nhất Việt Nam (theo VNR) 

- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (theo VNR)

- Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (theo VNR)

Năm 2018    

- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng ‘‘Cup Thăng Long năm 2018“ cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín“.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam“.

Năm 2017    

- Bộ Xây dựng tặng cờ ‘‘Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua“ năm 2017.
- Cờ thi đua của UBND thành phố tặng cho Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2017.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín“.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất“.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong bảng xếp hạng “500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam“.
- Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tặng giấy khen cho Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 – 01/9/2017) (QĐ số 3468/QĐ-CTUBND ngày 17/8/2017).

Năm 2016    

- Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016“.
- Cờ thi đua của UBND thành phố tặng cho Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2016.
- Tổ chức xếp hạng Việt Nam Report chứng nhận Phục Hưng nằm trong ‘‘Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam“.

Năm 2015    

- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015“ (Theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/6/2016)

- Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015“ (Theo quyết định số 02/QĐ-BXD ký ngày 06/01/2016);

- Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững 2015 do Tạp chí Văn hóa Doanh nhân bình chọn (số 52/2015 – DNMPTBV ký ngày 09/10/2015).

Năm 2014    

- Top 10 “Thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam” do Báo Thương hiệu và công luận bình chọn (số 09/KT-THCL ký ngày 28/7/2014);

Năm 2013    

- Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho tập thể Phục Hưng Holdings đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2013 góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng (Quyết định số 1178QĐ-BXD ngày 24/9/2014).

Năm 2012    

- Bộ xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2012“ (Quyết định số 325/QĐ-BXD ngày 28/03/2013);
- Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam tặng bằng khen ‘‘Đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động của Hiệp hội năm 2012“ (Quyết định số 05/QĐ-VACOD ngày 28/09/2013).

Năm 2011    

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011” (Quyết định 379/QĐ-BXD ký ngày 24/4/2012);
- Top 100 giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011 số 60/2011/QĐ/UBTW-DNT ngày 10/10/2011;
- Giám đốc Công an TP. Hà Nội tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011” (Quyết định số 349/QĐ-CAHN-PV28 ký ngày 19/12/2012);
- Bộ Công thương tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam năm 2011” (Quyết định 5602/QĐ-BCT ký ngày 25/9/2012).

Năm 2010    

- Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba “Đã có thành tích xuất sắc công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc” (Quyết định số 1750 QĐ/CTN ký ngày 05/10/2011);

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2010” (Quyết định số 1079/QĐ-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2010);

- Bộ Công Thương tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công thương năm 2010” (Quyết định số 4787/QĐ-BCT ký ngày 21/9/2011);

- Top 200 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2010 số 28/QĐ-TWH ngày 31/8/2010;

- Tổng cục An Ninh II tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2010;

- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2010” (QĐ 1637/QĐ-UBND ngày 07/04/2011);

- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (Quyết định số 2416/PTM-TĐKT ký ngày 28/9/2011).

Năm 2009    

- Ngày 11/5/2009 chính thức niêm yết cổ phiếu PHC trên sàn GDCK - HNX.

Năm 2006    

- Thực hiện các gói thầu EPC cho các dự án công nghiệp.

Năm 2001    

- Thành lập doanh nghiệp với tên Công ty TNHH Phục Hưng.

Liên kết với chúng tôi