CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỤC HƯNG SỐ 3

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3 là một thành viên hạch toán độc lập thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 
Công ty Phục Hưng 3 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2008 dựa trên cơ sở hợp nhất cán bộ công nhân viên, tài sản vốn và trang thiết bị thi công từ các đội sản xuất của Công ty Phục Hưng Holdings với mục tiêu tập trung vào hoạt động thi công các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp có quy mô lớn sử dụng công nghệ thi công ván trượt, thi công kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực…

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi