LỢI NHUẬN QUÝ III TĂNG GẤP 4 LẦN CÙNG KỲ

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 dự kiến là ngày 12/12/2016 
và thực hiện chi trả cổ tức sẽ bắt đầu từ ngày 22/12/2016.

Trước đó, căn cứ kết quả đạt được cũng như sau khi cân đối nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 
và dự báo tình hình tài chính của Công ty, và để đáp lại sự chia sẻ của các cổ đông, Hội đồng quản trị 
Phục Hưng Holdings đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 
thay thế phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 12/4/2016.

Ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch HĐQT Phục Hưng Holdings chia sẻ, trong những năm gần đây, PHC giữ 
được mức tăng trưởng vững chắc và dòng tiền mặt ở mức ổn định nhờ vào việc triển khai thi công 
các dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và thanh toán khối lượng xây lắp đúng kế hoạch.

Công trình The Legend Tower, 109 Nguyễn Tuân. Phục Hưng Holdings là nhà thầu chính

Theo báo cáo tài chính quý III/2016 đã được công bố trên website của Công ty, doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ của PHC tại thời điểm quý III là 336,6 tỷ đồng, đạt 153% so với cùng kỳ năm trước; 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 5,6 tỷ đồng, đạt 400% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng tiền 
của Công ty tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định. Cụ thể, tiền mặt tính đến cuối Quý III đạt 131,1 tỷ đồng, 
tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.  

Năng lực của PHC hiện được nhiều đối tác và chủ đầu tư các dự án đánh giá cao, trong đó có các tổ chức 
tín dụng. Năm 2016, Ngân hàng BIDV cấp hạn mức tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng cho PHC. Là khách hàng 
của BIDV từ năm 2002, liên tục nhiều năm, Phục Hưng có chỉ số tín nhiệm cao, đạt hạng AA. Hợp đồng 
hạn mức tín dụng mới của PHC đã thể hiện năng lực và chỉ số tín nhiệm của Công ty ngày càng tăng trên thị 
trường.

Bên cạnh đó, uy tín và thương hiệu của Phục Hưng Holdings được khẳng định vững chắc trên thị trường, khi 
Công ty được nhiều đối tác tin cậy lựa chọn trở thành nhà thầu chính và tổng thầu thiết kế & xây dựng của nhiều 
dự án lớn.

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi