- Ngày 04/07/2001: Thành lập Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội;

- Ngày 24/06/2002: Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng,  hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141;

- Ngày 21/08/2003: Gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 21/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Ngày 30/08/2004: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 12,8 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho các nhà đầu tư khác;

- Ngày 07/03/2008: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 12,8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và chào bán cho người lao động;

- Ngày 01/9/2008: Chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng. Đây là cột mốc đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Phục Hưng sau 7 năm hình thành & phát triển;

- Ngày 5/11/2009: Cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng;

- Ngày 01/09/2010: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng thông qua hình thức Chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ và chào bán cho người lao động; đồng thời thực hiện chuyển mã số doanh nghiệp từ 0103001141 sang mã số 0101311315 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp;

- Ngày 25/10/2010: Công ty thực hiện đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 25/10/2010;

- Năm 2011: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 109,999 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

- Năm 2017: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 109,999 tỷ đồng lên 208,999 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

- Năm 2018: Công ty chính thức chuyển niêm yết sang sàn HOSE từ ngày 03/10/2018. Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 208,999 tỷ đồng lên 234,079 tỷ đồng thông qua hình thức Phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Phục Hưng Holdings đã được tổ chức uy tín Việt Nam Report đánh giá, xếp hạng 3 trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam, cũng như được sự đánh giá và công nhận của nhiều tổ chức uy tín qua nhiều giải thưởng khác;

- Năm 2019: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 234,079 tỷ đồng lên 257,482 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

- Năm 2021: Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 257,482 tỷ đồng lên 506,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán ra công chúng.

- Từ 2017 đến 2021: 5 năm liên tiếp Phục Hưng Holdings được tổ chức uy tín VN Report đánh giá, xếp hạng nằm trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam;

- Ngày 20/10/2021: Vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng;

Liên kết với chúng tôi