Quan Hệ Cổ Đông

Sắp xếp theo

[30-01-2019] Giải trình chênh lệch lợi nhuận...

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2018

[30-01-2019] Báo cáo tài chính Quý 4 -2018

Báo cáo tài chính Quý 4 -2018

[25-01-2019] Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến...

Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức và lập...

[24-01-2019] Báo cáo tình hình quản trị Công...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2019

UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2019

[29-12-2018] Công bố thông tin về việc chuyển...

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công...

Liên kết với chúng tôi