Quan Hệ Cổ Đông

Sắp xếp theo

[29-10-2018] Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 -...

Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 - Công ty mẹ

[29-10-2018] Giải trình chênh lêch liên quan...

Giải trình chênh lêch liên quan đến BCTC Quý 3 năm 2018

[26-09-2018] Thông báo v/v niêm yết và ngày...

Thông báo v/v niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở...

[09-10-2018] Công bố NQHĐQT về việc phát hành...

Công bố NQHĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm...

[29-08-2018] Báo cáo tài chính bán niên - năm...

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2018 - Công ty mẹ

[29-08-2018]  Báo cáo tài chính bán niên - năm...

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2018 - Hợp nhất

Liên kết với chúng tôi