Dự án trụ sở làm việc Hà Nội Telecom

Hà Nội

Dự án Starlake

Hà Nội

Dự án Kenton Node

TP. HCM

Dự án The Zen - Gamuda

Hà Nội