Năm 2001, Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội.

Đến cuối tháng 6/2002, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141;

Tháng 8/2003, Công ty đã gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty  thành viên của Tổng Công  ty  Cổ  phần  Đầu  tư  Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết  định  số 1134/QĐ-BXD ngày  21/8/2003  của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Năm 2008, Công ty chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành sau 7 năm hình thành & phát triển.

Ngày 25/10/2010, Phục Hưng chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và giữ nguyên cho tới bây giờ. 

Đến cuối năm 2009, cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng, tới năm 2011 Phục Hưng Holdings tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng và đến tháng 8/2017 vốn điều lệ là gần 210 tỷ đồng.

Năm 2017 doanh thu của Phục Hưng Holdings đã hợp nhất đạt hơn 2000 tỷ đồng hứa hẹn sẽ đem lại sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp triển vọng mang tầm cỡ quốc tế. 

Liên kết với chúng tôi