Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận Cầu Giấy Tổng kết Công tác Đại Hội Chi bộ Đảng trực thuộc Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi tiết xem tại https://ttthvietduc.vn/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-quan-cau-giay-tong-ket-cong-tac-dai-hoi-chi-bo-dang-truc-thuoc-nhiem-ky-2022-2025/

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận Cầu giấy Trực thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy, đây là một Đảng ủy có số lượng Chi bộ lớn nhất Khối Đảng ủy của quận với 102 Chi bộ Trực thuộc.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy; Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCQU, ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Xác định là đơn vị có số lượng chi bộ trực thuộc lớn, ngay sau khi có Hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy, Đảng ủy Khối đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 22/6/2022 và tổ chức hội nghị để triển khai chi tiết Kế hoạch tổ chức Đại hội đến tất cả các chi bộ trong khối.

PHC
Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận Cầu Giấy Tổng kết Công tác Đại Hội Chi bộ Đảng trực thuộc Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 13/7/2022, Đảng ủy đã chỉ đạo chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội điểm và mời các đồng chí là bí thư các chi bộ tham dự, sau Đại hội Đảng ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm để các chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hôi tại các chi bộ, Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ luôn bám sát, đôn đốc và tham dự chỉ đạo Đại Hội các chi bộ. Ngoài việc xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội cụ thể, Đảng ủy xây dựng dự thảo đề cương toàn bộ các văn bản hướng nội dung phục vụ Đại hội như: Công tác nhân sự, báo cáo chính trị , báo cáo kiểm điểm của chi ủy, Bí thư chi bộ , kịch bản chi tiết chương trình điều hành Đại Hội, các biểu mẫu, biên bản, Nghị quyết, phiếu bầu, tổ chức duyệt nội dung và nhân sự của Đại hội… Bên cạnh đó, Đảng ủy hỗ trợ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất như hội trường, trang trí khánh tiết và các điều kiện khác để phục vụ cho các chi bộ khi có nhu cầu tổ chức Đại hội tại hội trường của Đảng ủy.

PHC
Ông Nguyễn Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu tại hội nghị

Với sự chủ động, sát sao của Đảng ủy và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên, đặc biệt là sự nghiêm túc trách nhiệm của các đồng chí Bí thư chi bộ, của từng đồng chí đảng viên và sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo các doanh nghiệp. Đến ngày 8/9/2022 có tổng số 101/102 chi bộ đã tổ chức xong Đại hội, ( 01 chi bộ không tổ chức Đại hội do đang làm thủ tục giải thể). Các chi bộ tổ chức Đại hội đã bám sát các quy định hướng của cấp trên như: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi uỷ (bí thư, phó bí thư nơi không có chi uỷ). Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nội dung chương trình, công tác điều hành, tham luận tại đại hội đều được các chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, các ý kiến phát biểu thảo luận có chất lượng đi sâu đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bí thư, phó bí thư và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử tại Đại hội các chi bộ được thực hiện theo đúng Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cấp ủy, Bí thư Phó Bí thư đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy đã ban hành Quyết định chuẩn y chức danh bí thư chi bộ cho 100% đồng chí bí thư chi bộ được bầu tại đại hội.

PHC
Các thành viên trong khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy

Số chi bộ có Ban chi ủy: 37 chi bộ; Tổng số: 117 đồng chí (Nữ 28 đồng chí) trong đó tái cử: 86 đồng chí, mới tham gia lần đầu: 31 đồng chí. Số chi bộ có Bí thư, phó bí thư: 15 chi bộ; Tổng số 30 đồng chí (Nữ 6 đồng chí) trong đó tái cử 21 đồng chí, mới tham gia lần đầu: 09 đồng chí. Số chi bộ có Bí thư: 49 chi bộ; Tổng số 49 đồng chí (Nữ 15 đồng chí) trong đó tái cử: 47 đồng chí, mới tham gia lần đầu: 02 đồng chí.

Với kết quả đó, có thể khảng định đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối DN đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Có được kết quả như vậy là do có sự lãnh đao, chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận ủy, ban thường vụ Quận ủy, các ban XD Đảng của Quận ủy, sự quyết tâm cao của tập thể Ban chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên của các chi bộ, đặc biệt là vai trò của cấp ủy và cá nhân đồng chí bí thư chi bộ. Ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp xin ghi nhận, biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí ở các chi bộ, các đồng đã chủ động khắc phục các khó khăn khách quan của đơn vị để tổ chức tốt Đại hội. Có nhiều chi bộ các đồng chí đảng viên phân tán, phải đi công tác theo công trình và các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng đã sắp xếp công việc để về dự Đại hội đông đủ, nhiều chi bộ do bận công việc chuyên môn đã tổ chức đại hội cả buổi tối hoặc ngày nghỉ thứ Bẩy, CN…

PHC
PHC
Đoàn chiều thuyền và chụp ảnh lưu nhiệm tại di tích Cố Đô Hoa Lư, Ninh Bình

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy thành công là đợt sinh hoạt chính trị sấu rộng trong cán bộ, Đảng viên và người lao động, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, mỗi đảng viên là tấm gương đi đầu tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp quận đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế – XH của Quận, của Thành phố và của Đất nước.

Để hội nghị tổng kết thêm phần long trọng, Đảng ủy khối đã tổ chức cho các đồng chí bí thư và một số Đảng viên ưu tú tham dự tổng kết tại Hoa Lư Ninh Bình, mãng đất địa linh nhân kiệt nơi có Di tích lịch sử Cố Đô Hoa Lưu và Danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tại buổi tổng kết, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đã gửi lời xin được chân thành cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận ủy, Ban TV quận ủy Cầu Giấy, các Ban XD Đảng, VP Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể CT Quận đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp và đồng hành cùng Đảng ủy khối trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, xin được cảm ơn, ghi nhận và biểu dương các đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp và toàn thể các đồng chí đảng viên, CB, nhân viên và người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp của Quận Cầu Giấy.

Nhóm Phóng viên Việt – Đức

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi