Tin truyền trực tiếp từ BCH Công trình Thuỷ Tiên Sky Villas-TRT05-06 - ECOPARK

Hơn 100 công nhân cốp pha, công nhân thép, công nhân cơ hữu và đội ngũ kỹ sư của BCH Công trường đang miệt mài thi công kết cấu dầm sàn tầng 4-TRT05 trước giờ đổ bê tông.

Kế hoạch đổ bê tông từ 21h ngày 05/10 dự kiến kết thúc 02h sáng ngày 06/10. Sau ca đổ bê tông tiếp tục ca thi công định vị tim trục trắc đạc, lắp dựng cốt thép, cốp pha cột vách tầng 4 và các công tác chuẩn bị cho dầm sàn tầng 5 vào lúc 6h00 sáng.

BCH Công trình dành tâm huyết vì một công trình chất lượng & thương hiệu Phục Hưng Holdings.

Nguồn tin từ Chỉ huy phó Lê Đức Thuận.

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi