1. Mô hình tổ chức:

2. Ban Lãnh đạo công ty

2.1 Hội đồng quản trị :

1. Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Trần Huy Tưởng - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Trần Hồng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

4. Ông Đỗ Nguyên An - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Nguyễn Công Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị

2.2 Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Phi - Trưởng ban Kiểm soát

2.2 Ban Tổng giám đốc:

1. Ông Trần Hồng Phúc - Tổng giám đốc

2. Ông Trần Thắng Lợi - Phó Tổng giám đốc

3. Ông Lê Quốc Tuấn - Phó Tổng giám đốc

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng giám đốc

6. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Kế toán trưởng

7. Ông Nguyễn Ngọc Đường - Giám đốc khối Cơ Điện

2.3. Công ty con:

1. Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Giám đốc Nguyễn Ngọc Đường;

2. Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng: Giám đốc Nguyễn Trung Vương;

3. Công ty TNHH Đầu tư PHK: Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh;

4. Công ty Cổ phần Phú Lâm: Giám đốc Hoàng Văn Đào.

2.4. Công ty liên kết:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: Tổng giám đốc Trần Huy Tưởng;

2. Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Tổng giám đốc Nguyễn Đức Chính;

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên: Giám đốc Hoàng Văn Đào;

4. Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát: Giám đốc Nguyễn Phát Thịnh.

Liên kết với chúng tôi