Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà

Image
Image

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cầu Ngà

Image

Chủ đầu tư

Image
Vị trí địa điểm
Image

Quy mô dự án

Image

Gói thầu thi công

Image

Tiến độ thực hiện
Hoàn thành: 9/2016

 

Liên kết với chúng tôi