CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỤC HƯNG 7

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 là thành viên hạch toán độc lập thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. 


Phục Hưng 7 được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp 1.5 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và  chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2007 nhằm phát huy  và chuyên nghiệp hóa thế mạnh của Phục Hưng đó là thi công các công trình silô, ống khói bằng công nghệ ván khuôn trượt, thi công kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công kết cấu thép có quy mô kích thước lớn…

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi