[14-08-2023] Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

Ông Đỗ Nguyên An - TV HĐQT đã bán 300.000 cổ phiếu.

Chi tiết tại đây.

TIN TỨC KHÁC

Loading...