Nhà máy xay lúa mỳ Vfm Wilmar - Quảng Ninh

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy xay lúa mỳ Vfm Wilmar - Quảng Ninh

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2013 - 2014

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Hạ Long, Quảng Ninh

Nhà máy xay lúa mỳ Vfm Wilmar - Quảng Ninh
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Quy mô công trình: 
- Nhà xưởng xay lúa mì (BTCT):
+ Đơn nguyên 1 cao 51,6m: 01 tầng hầm 200 m2; cụm 16 silo vuông liền nhau cao 25m kích thước 3,5 x 4,5m, 12 sàn, diện tích sàn điển hình 370 m2
+ Đơn nguyên 2 cao 36m: 8 sàn, diện tích sàn điển hình 610 m2
+ Đơn nguyên 3 cao 49m: cụm 21 silo vuông liền nhau cao 19m kích thước 4,5 x 4,5m, 11 sàn, diện tích sàn điển hình 520 m2.
* Các công việc phụ trợ:
+ Cửa, cầu thang, lan can, sàn đỡ… bằng KCT (60 tấn).
+ Cầu đỡ băng tải từ nhà đóng gói bột mì sang nhà kho bằng KCT (7 tấn).
+ Cầu đỡ băng tải từ nhà silo chứa lúa sang nhà tiếp nhận lúa bằng KCT (45 tấn).
* Khởi công: 2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...