Nhà máy Xi măng Cam Ranh - Khánh Hòa

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu thi công

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Xây dựng các Silô Clinker & xi măng

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2008 - 2009

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Cam Ranh, Khánh Hòa

Nhà máy Xi măng Cam Ranh - Khánh Hòa
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Quy mô công trình:
+ 2 Silô xi măng  D=16,6m, H=40m.
+ 1 Silô clinker   D=27,5m, H=36,6m.
+ Công suất 500.000 tấn /năm.
- Phạm vi công việc: xây dựng các Silô Clinker & XM
- Khởi công: 2008

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...