Nhà máy Xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu thi công

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Gia công, lắp dựng kết cấu thép các HMCT Nhà máy chính dự án xi măng Hạ Long

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

9/ 2007 - 2/ 2008;

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Thống Nhất, Hạ Long, Quảng Ninh

Nhà máy Xi măng Hạ Long - Quảng Ninh
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Công trình cấp I
- Quy mô công trình: 
+ Sản xuất & lắp đặt Kết cấu thép;
+ Cung cấp, lắp đặt tôn bao che;
+  Cung cấp, lắp dựng bu lông cho Nhà nghiền liệu, móng quạt;
- Phạm vi công việc: gia công và lắp dựng kết cấu thép các hạng mục công trình Nhà máy chính tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - dự án Nhà máy xi măng Hạ Long bao gồm:
  + Nhà nghiền liệu (321-BL-100);
  + Móng quạt (321-ES-300);
- Khởi công: 9/ 2007

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...