Nhà ở cao tầng N03-T3 & T4 (Ngoại giao đoàn)

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu thi công

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Thi công kết cấu phần thân, tường gạch xây, trát, ốp lát, chống thấm và hoàn thiện sàn mái; - Thi công hoàn thiện trong nhà, tầng hầm và tầng mái nhà N03-T3;

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

Năm 2016 - 2018

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Khu Ngoại giao đoàn, Từ Liêm, Hà Nội

Nhà ở cao tầng N03-T3 & T4 (Ngoại giao đoàn)
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Cấp công trình: Cấp I
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hoàn thiện tầng hầm tòa T3;
+ Thi công xây dựng kết cấu phần thân tòa T3 cao 27 tầng;
+ Thi công hoàn thiện trong nhà và tầng mái tòa nhà;
- Phạm vi công việc: 
+ Thi công hoàn thiện tầng hầm tòa T3;
+ Thi công xây dựng kết cấu phần thân tòa T3 cao 27 tầng;
+ Thi công hoàn thiện trong nhà và tầng mái tòa nhà
- Thời gian khởi công: 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...