[04-08-2023] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PHC của người nội bộ

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PHC của ông Trần Huy Tưởng - TV HĐQT.

2. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PHC của bà Đỗ Thị Hạnh Dung - vợ ông Trần Huy Tưởng - TV HĐQT

TIN TỨC KHÁC

Loading...