Nơi làm việc tốt nhất 2022 ngành xây dựng
btn prevt
btn next
Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Số Lượng Đơn Vị Địa điểm Ngày hết hạn
1 Cán bộ SHOPDRAWING Ban chỉ huy công trường Xây dựng Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 15/10/2023
2 Cán bộ QS Ban chỉ huy công trường Xây dựng Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 15/10/2023
3 Cán bộ QA,QC Ban chỉ huy công trường Xây dựng Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 15/10/2023
4 Cán bộ kỹ thuật hiện trường Ban chỉ huy công trường Xây dựng Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 15/10/2023
Loading...