[09-08-2023] Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty liên kết

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Ngày 08/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings) đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ/2023/PHC-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử người đại diện phần vốn góp của Phục Hưng Holdings.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Phục Hưng Holdings kính gửi các cổ đông Thông báo số 30/2023/PH-TB công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TIN TỨC KHÁC

Loading...