Nhà Club khu Biệt thự đảo

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công phần móng đến mái, thân, trát, sơn bả các hạng mục phụ trợ - Nhà CLB Khu biệt thự đảo

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

75 ngày

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Nhà Club khu Biệt thự đảo
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Quy mô công trình: Khu đô thị Thương mại và Du lịch;
- Phạm vi công việc: Thi công phần móng đến mái, thân, trát, sơn bả các hạng mục phụ trợ- Nhà CLB Khu biệt thự đảo;
- Thời gian khởi công: 2/2020;

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...