Cáp treo Nữ Hoàng

Tên dự án
Tên dự án:

Cáp treo Nữ Hoàng

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư:
Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Hạ Long, Quảng Ninh

Cáp treo Nữ Hoàng
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...