Nơi làm việc tốt nhất 2022 ngành xây dựng
btn prevt
btn next
Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Số Lượng Văn phòng/
Công trường
Địa điểm Ngày hết hạn
1 Cán bộ Shopdrawing 05 Công trường Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, 29/02/2024
2 Cán bộ QS 05 Công trường Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, 29/02/2024
3 Cán bộ Kỹ thuật 10 Công trường Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, 29/02/2024
4 Cán bộ QA,QC 05 Công trường Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, 29/02/2024
Loading...