SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • 1.Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT
 • 2.Ông Trần Huy Tưởng – Thành viên HĐQT
 • 3.Ông Trần Hồng Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 • 4.Ông Đỗ Nguyên An – Thành viên HĐQT
 • 5.Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT
 • 6.Ông Nguyễn Công Khanh – Thành viên HĐQT
 • 7.Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Thành viên HĐQT độc lập

BAN KIỂM SOÁT

 • 1.Ông Nguyễn Như Phi – Trưởng ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 • 1.Ông Trần Hồng Phúc – Tổng giám đốc
 • 2.Ông Trần Thắng Lợi – Phó Tổng giám đốc
 • 3.Ông Lê Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc
 • 4.Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc
 • 5.Ông Lã Đức Thọ – Phó Tổng giám đốc
 • 6.Bà Ngô Thị Minh Nguyệt – Kế toán trưởng
 • 7.Ông Nguyễn Ngọc Đường – Giám đốc khối Cơ Điện
 • 8.Ông Đặng Trọng Đức - Giám đốc Ban Kinh tế

CÔNG TY CON

 • 1.Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Giám đốc Nguyễn Ngọc Đường
 • 2.Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng: Giám đốc Nguyễn Ngọc Hùng
 • 3.Công ty Cổ phần Phú Lâm: Giám đốc Hoàng Văn Đào

CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ GÓP VỐN

 • 1.Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: Tổng giám đốc Trần Huy Tưởng
 • 2.Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên: Giám đốc Hoàng Văn Đào
 • 3.Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát: Giám đốc Nguyễn Phát Thịnh
 • 4.Công ty Cổ phần Machino An Phú: Giám đốc Phạm Bình Dân
Loading...