[23-08-2023] Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Bà Đỗ Thị Hạnh Dung (vợ ông Trần Huy Tưởng - TV HĐQT) đăng ký giao dịch cổ phiếu PHC.

Chi tiết tại đây.

TIN TỨC KHÁC

Loading...