[19-09-2023] Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Con ông Nguyễn Ngọc Điệp - TV HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu PHC

- Báo cáo kết quả mua 5.000 cổ phiếu PHC

- Đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu PHC

 

TIN TỨC KHÁC

Loading...