[22-01-2024] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của người nội bộ

Bà Đỗ Thị Hạnh Dung (vợ ông Trần Huy Tưởng - TV HĐQT) đã bán 633.000 cổ phiếu PHC.

Chi tiết tại đây.

TIN TỨC KHÁC

Loading...