[09-04-2024] Thay Đổi Nhân Sự

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Ngày 09/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings) đã ban hành Quyết định số 19/QĐ/2024/PHC-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Trọng Đức - Thạc sỹ Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2024.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Phục Hưng Holdings kính gửi các cổ đông Thông báo số 09/2024/PH-TB công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TIN TỨC KHÁC

Loading...