Nhà máy xử lý nước Cầu Ngà - Hà Nội

Tên dự án
Tên dự án:

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Thi công hạng mục bể SBR, song chắn rác và bể lắng cát, bể khử trùng , bể chứa và nén bùn, trạm bơm nước thải đầu vào.

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

01/2016 - 6/2016

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

Nhà máy xử lý nước Cầu Ngà - Hà Nội
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

- Công trình cấp I
- Phạm vi công việc:Thi công hạng mục bể SBR, song chắn rác và bể lắng cát, bể khử trùng , bể chứa và nén bùn, trạm bơm nước thải đầu vào;
- Khởi công: 01/2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...