Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đông Bắc khu k1

Tên dự án
Tên dự án:

Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đông Bắc khu k1

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công san nền Thi công hệ thống đường giao thông Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2013 - 2014

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Phan Rang, Ninh Thuận

Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Đông Bắc khu k1
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Phạm vi công việc: Thi công san nền

 

-Thi công hệ thống đường giao thông
-Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải

* Thời gian khởi công: Năm 2013

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...