Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Tên dự án
Tên dự án:

Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2021 - 2022

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

xóm Duyên, Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên

Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Phạm vi công việc: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật

 

 
* Thời gian khởi công: Năm 2021

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...