Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở - Gamuda Land - Hà Nội

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở - Gamuda Land - Hà Nội

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Thi công và hoàn thiện công tác sửa chữa Silo phân hủy bùn kỵ khí và các bể chứa (bể SBR, bể xử lý nước chiết, bể chứa bùn, bể xử lý sơ bộ).

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

90 ngày

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở - Gamuda Land - Hà Nội
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Công trình cấp I:


* Phạm vi công việc: Thi công và hoàn thiện công tác sửa chữa Silo phân hủy bùn kỵ khí và các bể chứa (bể SBR, bể xử lý nước chiết, bể chứa bùn, bể xử lý sơ bộ)


* Khởi công: 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...