Trung tâm thương mại, dịch vụ VP & Nhà ở
cao tầng 87 Lĩnh Nam - Hà Nội

Tên dự án
Tên dự án:

Trung tâm thương mại, dịch vụ VP & Nhà ở cao tầng 87 Lĩnh Nam - Hà Nội

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu thi công

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

- Thi công Kết cấu phần thân, tường gạch xây và trát mặt ngoài - Hoàn thiện trong nhà, tầng hầm và tầng mái.

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

Năm 2014 - 2016

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

87 Đ. Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Trung tâm thương mại, dịch vụ VP & Nhà ở 
cao tầng 87 Lĩnh Nam - Hà Nội
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Cấp công trình: Cấp I
* Quy mô công trình: 
- 3 tầng hầm;
-  Tòa NO2 cao 32 tầng, tòa NO3 (2 block) cao 29 tầng
* Phạm vi công việc: 
- Thi công hoàn thiện trong nhà, tầng hầm và tầng mái;
- Thi công kết cấu thân và xây, trát ngoài nhà tòa NO2, tòa NO3;
* Thời gian khởi công: 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...