Giới thiệu chung về lĩnh vực đầu tư, phát triển Năng lượng

Bên cạnh lĩnh vực xây lắp và đầu tư bất động sản, với chiến lược tạo ra dòng tiền ổn định lâu dài, Phục Hưng Holdings đã đầu tư xây dựng hai nhà máy Thủy điện: Dự án Thủy điện Đắk Sor 2 và Dự án Thủy điện Nậm Núa 2.

Tháng 6 năm 2021, Phục Hưng Holdings đã đưa vào vận hành dự án thủy điện Đắk Sor 2 với công suất 8MW trên lưu vực sông Sêrêpôk qua hai huyện Đăk Mil và Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án đầu tư kinh doanh năng lượng đầu tiên của Phục Hưng Holdings.

Tiếp theo thành công đó, tháng 11 năm 2022, Phục Hưng Holdings đã khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Núa 2 với công suất 7,5 MW trên lưu vực sông Nậm Rốm qua Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại vào Quý III/2024.

Thông tin về các dự án:

1. Dự án Thủy điện Đắk Sor 2

- Địa điểm: lưu vực sông Sêrêpôk qua hai huyện Đăk Mil và Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông;

- Quy mô: 7,5MW, công suất phát điện tối đa 8,6 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm gần 30 triệu Kwh;

- Hình thức thực hiện: Xây dựng, sở hữu và kinh doanh (BOO);

- Khởi công: tháng 10/2019;

- Thời gian phát điện thương mại: tháng 6/2021.

Ảnh phối cảnh Nhà máy Thủy điện DakSor 2:

2. Dự án Thủy điện Nậm Núa 2

- Địa điểm: lưu vực sông Nậm Rốm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

- Quy mô: 7,5 MW, hòa vào lưới điện 110kV quốc gia, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 25 triệu Kwh;

- Khởi công: tháng 12/2022;

- Dự kiến phát điện thương mại vào quý 3 năm 2024.

Ảnh phối cảnh Nhà máy Thủy điện Nậm Núa 2:


 

 

LĨNH VỰC KHÁC

Loading...