Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Tên dự án
Tên dự án:

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư:
Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Nhà thầu chính

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công đường bê tông, đường asphalt, đường cấp phối đá base, mương bê tông, mương đất

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

2014 - 2015

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Nghi Sơn, Thanh Hóa

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Công trình cấp đặc biệt

* Quy mô công trình: 

* Phạm vi công việc: Thi công các hạng mục phụ trợ; thi công đường bê tông, đường asphalt, đường cấp phối đá base, mương bê tông, mương đất

* Khởi công: 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...