Trụ cáp treo Hòn Thơm

Tên dự án
Tên dự án:

Trụ cáp treo Hòn Thơm

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư:
Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

 

 

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

 

 

 

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

 

 

 

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Phú Quốc, Kiên Giang

Trụ cáp treo Hòn Thơm
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN/ TIN TỨC LIÊN QUAN

Loading...