Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM

Tên dự án
Tên dự án:

Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Liên danh nhà thầu AP

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

450 ngày

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Gói thầu số 9 gồm các hạng mục chính:

- Tòa nhà chính Trung tâm kiểm soát không lưu, diện tích xây dựng 2.360 m2;

- Nhà trạm kỹ thuật điện (điện nguồn, bơm cấp nước sinh hoạt và PCCC), diện tích xây dựng 290 m2;

- Tháp anten (02 tháp) cao 65m, diện tích xây dựng 242 m2;

- Sân đường nội bộ, diện tích xây dựng 2.800 m2.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Loading...