Vạn Phú Shophouse, Đại Từ, Thái Nguyên

Tên dự án
Tên dự án:

Vạn Phú Shophouse, Đại Từ, Thái Nguyên

Loại hình hợp đồng
Loại hình hợp đồng:

Gói thầu thi công
Gói thầu thi công:

Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện:

Quý IV/2021 - Quý I/2023

Vị trí dự án
Vị trí dự án:

Đại Từ, Thái Nguyên

Vạn Phú Shophouse, Đại Từ, Thái Nguyên
TỔNG QUAN DỰ ÁN

TỔNG QUAN DỰ ÁN

* Quy mô công trình: 11,5 ha gồm 268 căn Shophouse

 


* Thời gian khởi công: Quý IV/2021

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN

Ảnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật
Loading...