[21-03-2024] THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(MSDN 0101311315)

 

Kính gửi: Quý cổ đông  

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 9h00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

3. Chương trình: Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết đăng tải trên Website Công ty.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký tham dự) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 15/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - P.Trung Văn - Q.Nam Từ Liêm - Tp.Hà Nội (Mọi chi tiết xin liên hệ Ms. Đặng Thị Hiền. SĐT: 024.666.46.518, Mobile: 036.441.7886 hoặc Mrs Phạm Thị Thanh Tuyền, Moblie: 0965.031.378)

- Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền).

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;

- CMND/CCCD/ĐKKD được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu PHC tại ngày 18/03/2024;

- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: https://phuchung.com.vn/vi/co-dong.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

                                                                                                                                           TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                            CHỦ TỊCH
                                                                                                                                            CAO TÙNG LÂM

                                                                                                                                            (Đã ký)

 

Tài liệu đính kèm:

01. Thư mời họp

02. Nội dung chương trình

03. Đăng ký tham dự

04. Ủy quyền

05. Quy chế Đại hội

06. Mẫu Thẻ biểu quyết

07. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ

08. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

09. Báo cáo của Ban TGĐ

10. Báo cáo của HĐQT

11. Báo cáo của Ban Kiểm soát

12. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận

14. Tờ trình quyết toán thù lao

15. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Tài liệu họp được tiếp tục cập nhật...

TIN TỨC KHÁC

Loading...